ѕ–ќ‘»Ћ» «ј ѕќЋ» ј–ЅќЌј“Ќ» ѕЋќ— ќ—“»

ѕ–ќ‘»Ћ» «ј ѕќЋ» ј–ЅќЌј“Ќ» ѕЋќ— ќ—“»

Ќие предлагаме всичко необходимо за монтажа на поликарбонатните плоскости. јсортимента ни се състои от висококачествени алуминиеви и поликарбонатни профили:

  • алуминиев U профил
  • алуминиев H профил
  • алуминиева ветроупорна шина
  • алуминиев термопрофил/капак
  • поликарбонатен U профил
  • поликарбонатен H профил

“≈’Ќ»„≈— ј »Ќ‘ќ–ћј÷»я «ј ћќЌ“ј∆ј

ћонтирането на поликарбонатни плоскости е сравнително лесен и нетрудоемък процес, който спокойно може да се извърши и от непрофесионалисти. ∆елателно е преди да пристъпите към закупуване на поликарбоната, да имате изградена конструкци€та (дървена или метална), с цел точното оразмер€ване на плоскостите. «а нар€зването им може да използвате стандартните инструменти (триони с дребни зъби, ръчни и дъговидни триони и др.). ѕрепоръчително е да предвидите камерите на поликарбоната да бъдат хоризонтално на наклона.

¬ поликарбонатните плоскости се пробиват дупки с помощта на стоманени, спирални и конусни свредла, като дупките тр€бва да са в средата на камерите, а минималното разсто€ние от кра€ на плоскостта не бива да е по-малко от 40 мм. ¬ажно е да знаете, че поликарбоната се разшир€ва при висока температура и се свива при ниска. ѕоради тази причина дупките тр€бва да бъдат с около 50% по-гoлеми от диаметъра на винтовете. »зползвайте самонарезни винтове с шайба, като преди завиването им уплътнете дупките със специализиран силикон, за по-добра изолаци€. «а свързване на плоскостите предлагаме Ќ-профил, а за затвар€не на камерите от челните страни се постав€ U-профил, като за т€хното уплътнение също се използва силикон. «а устойчивост и допълнително застопор€ване може да използвате алуминиева ветроупорна шина или алуминиев термопрофил.

—лед приключване на монтажа, задължително се отстран€ва транспортното защитно фолио на поликарбоната, защото в последствие това може да стане невъзможно.