Защо да избера поликарбонат за ново строителство или за ремонт на съществуващи конструкции?

Структурните поликарбонатни плоскости или така нареченият каналчест поликарбонат покриват всички изисквания за ергономичност и енергоспестяване. Поликарбонатните плоскости са в разнообразни цветови гами и придават атрактивен и престижен вид на индустиалните и производствени конструкции. Основните предимства на поликарбоната, като нов строителен материал са:

  • поликарбонатните плоскости са светлопропускливи
  • притежават висока якост на удар и са с добра еластичност - подлежат на студено огъване
  • поликарбоната е топло и шумо изолация от висок клас
  • поликарбоната издържа на големи температурни амплитуди и е устойчив на атмосверни влияния
  • поликарбонатните плоскости лесно се оразмеряват, режат и монтират
  • поликарбоната е по-лек в сравнение със стъклото