Как оранжерията ни да стане енергонезависима?

Съвременните технологии предлагат големи възможности за изграждането на енергийно независими оранжерии чрез слънчеви панели, термопомпи, климакомпютър, портативни ветрогенератори и др. Така модернизираните оранжерии са високо ефективни и енергоспестяващи. Растенията в тези оранжерии са устоичиви на болести и получавате високи добиви. С оранжерия от този вид вие се грижите за опазването на околната среда.